Exercicis auditius The Bedroom - Continued
van gogh in arles bedroom
beddingroba de llit
bedside table tauleta de nit
bedspread cobrellit
quilt edredó
pillow case funda de coixí
cozy adjective acollidor
comforter consolador

Make the bed.
Fer el llit.

The bed is unmade.
El llit és desfet.

bed sizes mides de llit
twin bessó
queen reina
full complet
king rei
sleep dormir
to sleep - slept dormir - adormit

Did you sleep well?
Has dormit bé?

I slept like a log.
Vaig dormir com un tronc.

No, I really didn't sleep well. I tossed and turned in bed all night.
No, realment no vaig dormir bé. Me la vaig passar fent voltes al llit tota la nit. .

sleepiness somnolència
sleepy somnolent
drowsy somnolent
to doze off adormir-se

The medication made her drowsy.
La medicina la va fer dormir.

sleeping dog

He dozed off during the movie.
Es va quedar adormit durant la pel·lícula.

She fell asleep at the wheel.
Ella es va quedar adormida al volant.

I'm going to take a nap. Wake me up when something happens.
Faré una migdiada. Desperta'm quan alguna cosa passa..

I need to rest some.
He de descansar una mica

bedtime hora d'anar a dormir

When's your bedtime?
Quan és la teva hora de dormir?

It's time to go to bed children.
És hora de posar al llit els nens.

dream somni
nightmare malson
daydream somiar despert
to dream somiar
to daydream somiar despert

I dreamed about you yesterday.
He somiat vostè ahir.

She had a bad dream.
Tenia un malson

He doesn't pay attention. He daydreams during the class.
No presta atenció. Ell somia despert durant la classe.

insomnia insomni
sleepwalker somnàmbul

Let's stay up tonight and watch the meteor shower!
No dormirem anit i veurem la pluja de meteors!

an early riser un matiner
a later riser un que es desperta tard

He's an early riser.
Ell és un matiner.

I'm going to sleep in tomorrow.
Dormiré demà.

The alarm went off at 5 o'clock.
L'alarma <u>va sonar</u> a les 5 en punt.

Be sure to set your alarm for six in the morning.
Assegureu-vos d'ajustar l'alarma per a les sis del matí.


null