Exercicis auditius Body- Supplement
leonardo body
limbs extremitats (f.pl.)
trunk tronc (m)
lap falda (f)
fist puny (m)

Papa, can I sit on your lap?
Papa, puc seure a la teva falda?

big toe dit (m) gros del peu (m)
little toe dit (m) petit del peu (m)

left-handed esquerrà
right-handed dret

groin engonal (m)
breast pit (m)
womb matriu (f), úter (f)
menstruation regla (f), menstruació (f)


null