Kvíz Body II- Supplementary
organ varhany
tissue tkáň
cell buňka

muscle sval
joint kloub
fat tuk
flesh tělo
cartilage chrupavka
gland žláza
brain
nerve nerv
spinal cord mícha
mind mysl
Expressions

You're always on my mind.
Vy jste vždycky v mé mysli.

paralysis ochrnutí
to paralyze paralyzovat

The spinal cord injury paralyzed him from the waist down.
Poranění míchy, ochrnutý mu od pasu dolů.

heart
spleen slezina
blood pressure krevní tlak
pulse puls
heart rate srdeční frekvence
heartbeat tlukot srdce
to bleed
krvácet

I'm bleeding!
Krvácím!

have high blood pressure
máte vysoký krevní tlak

The nurse took his pulse and blood pressure.
Sestra se mu puls a krevní tlak..

breathing dýchání
breath dech
bronchial tubes průdušky
to breathe in dýchat
to inhale
to breathe out vydechnout
to exhale

Everyone breathe deeply. Breathe in.. Now breathe out..
Všichni zhluboka dýchat. Breathe in. Nyní vydechnout ..

out of breath
udýchaný

hold your breath
zadržte dech

mucous hlenitý
phlegm
hlen <br>
booger holub

clear the throat
vymazat krk

voice hlas
vocal cords hlasivky
hoarse chraplavý
laryngitis zánět hrtanu

He has a deep voice
/
He has a low voice.

She has a high-pitched voice.
Má vysoký hlas.

She has laryngitis. She strained her voice singing high Cs.
Má zánět hrtanu. Ona napjaté její hlas zpěvu vysokou Čs.

I lost my voice.

Expressions

She has a frog in her throat.

bladder měchýř
urine moč
to urinate močit
to pee pee

Dentistry Zubní lékařství
molar stolička
braces šle

have a cavity filled
mají plné dutiny

grind your teeth
brousit zuby

extract a tooth
extrakci zubuSdílet