Exercicis auditius Clothing - Continued

She is wearing a t-shirt.
Ella porta una samarreta.

You better get dressed.
És millor que et vesteixis.

I'm going to get undressed.
Ara em desvesteixo.

She was dressed in black.
Anava vestida de negre.

Are you going to dress up tonight?
Que et mudaràs anit?

He put on his red swimming suit.
Es va posar el vestit de bany vermell.

Take off that ridiculous hat!
Treu-te aquest barret ridícul!

Slip on the dress.
Enfila't la roba.

Zip up your jacket.
Tla teva jaqueta.

Unzip your jacket.
Obre la jaqueta.

Button your shirt.
Botona't la camisa

Unbutton your shirt.
Descorda't la camisa

Button up your shirt.
Botona't la camisa.

Buckle your belt.
Corda't la cintura.

Unbuckle your belt.
Descordi's el cinturó

Roll up your sleeves.
Remangui's les mànigues.

Tie your tie.
Nua't la corbata.

Untie your tie.
Deslliga't la corbata.

Tie your shoes.
Lliga't les sabates.

Untie your shoes.
Deslliga't les sabates.

Polish the shoes.
Poleix-te les sabates

Tuck your shirt in!
Forja't la camisa!

Expressions

Your fly's open.
Tens la botiga oberta

nude
naked  
barefoot descalç
skimpy ...
barefoot

I love walking barefoot on the beach.
M'encanta de caminar descalç a la platja.

The bathing suits at the ipanema beach are skimpy.
Els vestits de bany a la platja d'Ipanema són reduïts.

formal formal
casual de cada dia
semi-casual mig de cada dia

I'm going to change into something more casual.
Em canviaré amb alguna cosa més de cada dia.

Formal attire is recommended for a wedding.
<u>El vestit</u> formal es recomana per a un casament.

She usually wears casual clothing.
En general porta roba de cada dia.

well dressed ben vestit
slovenly descuidat
disheveled despentinat
unkempt malgirbat

Does this sweater and scarf go together?
Aquest suèter i aquesta bufanda van bé junts?

Your socks don't match.
Els mitjons no coincideixen.

Those colors clash.
Els colors xoquen.

His jeans are ripped up and faded.
Té uns pantalons estripats i descolorits.

She got a run in her hose.
Ella té una carrera a la mànega.


null