Exercicis auditius Fashion
sunglasses
fashion la moda
style l'estil
stylish amb estil
fashionable
in style en l'estil
in fashion
out of fashion fora de moda
out of style

Orange is in style for men this year.
El taronja és d'estil per als homes d'enguany.

Your shirt is out of style.
La seva samarreta és de moda.

Do you think the style will catch on?
Creus que aquest estil farà forrolla?

retro retro
loud cridaner
fabric
fabric el teixit
cloth la tela
cotton el cotó
leather el cuir
lace l'encaix
corduroy la pana
felt el feltre
silk la seda
velvet el vellut

a silk shirt
una camisa de seda

patterns els patrons
striped de ratlles
checkered de quadres
solid sòlid
polka dots pigues????


sizes les mides
(S) small  
(M) medium  
(L) large  
(XL) x-large  
ken

What's your size?
Quina és la seva mida?

tight atapeït
close-fitting ajustat
loose solt
baggy folgat

That shirt fits well.
Aquesta camisa li queda bé.

It's too baggy.
És massa folgada.

I need to break my shoes in.
He de fer les sabates/Les sabates s'han de fer.

dressing room el vestidor
fitting room

Try this on.
Emproveu-vos això.

That tie goes good with your shirt.
Aquesta corbata va bé amb la seva camisa.

to measure mesurar
measurement mesurament
waist la cintura
length la llargada
inseam l'entrecuix

My pants are too large in the waist. They fall down if I don't wear a belt.
Els meus pantalons són massa grans a la cintura. Cauen si no faig servir un cinyell

Can I help you?
Que et puc ajudar?

I'm just browsing.
Només estic mirant.


null