Angličtina slovník
The Digestive System
intestines střeva
bowels útroby
guts vnitřnosti
constipation zácpa
diarrhea průjem
bowel movement stolice
gas plyn
fart prd
to fart prděti
to pass gas prdnout si
feces výkaly excrement exkrement
to defecate srát crap defekace
 
saliva slina spit plivat
to salivate slintat to spit - spat plivat
My stomach is grumbling. I'm hungry!
Kručí mi v žaludku. Mám hlad!
Please don't spit on the sidewalk.
Prosím tě, neplivej na chodník.
to burp krknout
to belch říhnout
to hiccup škytat
  to have the hiccups
mít škytavku
to digest trávit  
indigestion zažívací potíže  
to feel queasy cítit se špatně od žaludku
nauseous nevolno  
heartburn pálení žáhy  
  I've got an upset stomach.
Mám podrážděný žaludek.
She's feeling nauseous.
Je jí nevolno.
to vomit zvracet
to throw up - threw up
to barf blít
  I'm feeling sick. I think I'm going to throw up.
Cítím se špatně. Myslím, že budu zvracet.

liver
pancreas
esophagus
stomach
large intestine
small intestine
anus
rectum
játra
slinivka břišní
jícen
žaludek
tlusté střevo
tenké střevo
řiť
konečník