În limba Engleză Vocabular
The Digestive System
intestines intestine tratate
bowels intestine
guts curaj
constipation constipaţie
diarrhea diaree
bowel movement intestine circulaţie
gas gaz
fart flatulaţie/băşină
to fart a flatula/a băşi
to pass gas pentru a trece de gaze
feces fecale excrement excremente
to defecate a defeca crap crap
 
saliva salivă spit scuipat
to salivate a saliva to spit - spat a scuipa - scuipat
My stomach is grumbling. I'm hungry!
Stomacul meu este mormăind. Mi-e foame!
Please don't spit on the sidewalk.
Vă rugăm să nu scuipaţi pe trotuar.
to burp a râgâi
to belch a râgâi
to hiccup a sughiţa
  to have the hiccups
a sughiţa
to digest a digera  
indigestion indigestie  
to feel queasy a-i fi greaţă
nauseous care provoaca greata  
heartburn arsuri la stomac  
  I've got an upset stomach.
Am un stomac deranjat.
She's feeling nauseous.
Ea se simte rău.
to vomit a vomita/a vărsa
to throw up - threw up
to barf
  I'm feeling sick. I think I'm going to throw up.
Mă simt rău. Cred că o sa vărs.

liver
pancreas
esophagus
stomach
large intestine
small intestine
anus
rectum
ficat
pancreas
esofag
stomac
intestin gros
intestin subtire
anus
rect