Vocabulari en Francès
Exercicis auditius le système digestif
les intestins els intestins
les entrailles f. les entanyes
la constipation el restrenyiment, la constipació de ventre
la diarrhée la diarrea
la selle els excrements
les ballonnements m. els gasos
péter petar, petejar
le prout (enfantin) el pet, la veixina
déféquer defecar
la salive la saliva
le crachat l'escopinada, el gargall
saliver salivar
cracher escopir

Mon estomac gargouille.
La panxa em fa soroll

le renvoi el rot, l'eructació
le hoquet el singlot
roter rotar

avoir le hoquet
tenir singlot

avoir un renvoi
fer un rot

digérer digerir, pair (pop)
l'indigestion f. la indigestió
nauséeux / nauséeuse nauseosa
les aigreurs d'estomac m. el coragre

être barbouillé
tenir mal de panxa

avoir l'estomac détraqué
tenir l'estómac fotut

Elle se sent nauséeuse.
Té basques

vomir vomitar
gerber familier vomitar, escorxar la guilla
dégueuler familier
dégobiller familier
la gerbe
une gerbe d'eau un doll d'aigua

Je me sens malade. Je pense que je vais vomir.
Em sento malalt. Em penso que vomitaré

Expressions

Ce film est à gerber.
Aquest film és un rave

le foie
le pancreas
l'œsophage
l'estomac
le gros intestin
l'intestin grêle
l'anus
le rectum
digestion system
pancreas
esophagus
stomach
large intestine
small intestine
anus
rectum

null