Exercicis auditius Electronics - Continued
images
to turn on encendre, engegar
to turn off apagar, atudar, tancar
to shut off

Could you turn off the radio please?
Podria apagar la ràdio, si us plau?

Press the button.
Premeu el botó.

Release the button.
Deixeu anar el botó

 

Turn the dial.
Gireu el ???

   
     

Play a song.
Reproduïu una cançó

Stop the song.
Atureu la cançó

Pause the song.
Feu una pausa de la cançó.

Record the show.
Enregistreu el programa

Erase the recording.
Esborreu l'enregistrament.

 

Skip to the next song.
Aneu a la següent cançó

   

Change the channel.
Canvieu el canal.

   

My favorite show comes on tonight. Will you watch it with me?
El meu programa favorit el fan anit. El mires amb mi?

Could you play some music?
Podries posar una mica de música?

volume volum
 

Turn up the music!
Apugeu la música!

Could you turn down the music?
Podria abaixar la música?

 

Raise the volume.
Augmenteu el volum.

Lower the volume.
Abaixeu el volum.


to plug in
connectar
to unplug desconnectar

Where can I plug-in my laptop?
On puc connectar el meu ordinador portàtil?

electricity electricitat
electric current corrent elèctric
watt watt
wattage
volt volt
voltage voltatge

She is charging the battery,
Ella està carregant la bateria

The battery ran out.
/
The battery is dead.

La bateria es va esgotar.

My cell phone isn't charged.
El meu mòbil no és carregat.

electrocution electrocució
to shock donar una sacsejada elèctrica ???
to electrocute

If you touch that wire you'll get a nasty shock.
Si toques aquest cable obtindràs una desagradable sorpresa.

electricity
short circuit curtcircuit
short curt

to blow a fuse
fer saltar un fusible

Expressions

Frank blew a fuse last night and smashed your sculpture.
El Frank va volar un fusible ahir a la nit i es va estavellar en la vostra escultura.

The circuit breaker was tripped. Can you reset it?
El disjuntor s'ha disparat. Es pot restablir?

tvset
under waranty sota garantia
repairman reparador

The TV is broken. It won't turn on. How am I going to pass my time now?
El televisor és <u>trencat.</u> No s'encén. Com passaré el meu temps ara?

You broke it!
Tu l'has trencat!

The television is working again. How did you fix it?
La televisió està funcionant de nou. Com l'has adobada?

The blow dryer isn't working. I think it's a short.
L'eixugacabells no funciona. Crec que és un curtcircuit.

Wear and tear isn't covered by the warranty.
El desgast no és cobert per la garantia.


null