Angličtina slovník
The Face
sideburns licousy
goatee kozí bradka
stubble strniště
hairy chlupatý
scalp skalp
dimple důlek
bad breath zápach z úst
expressions výrazy
to smile smáti se
to frown mračit se
vlasy
spánek
tvář
ucho
ušní lalůček
vousy
knír
čelo
nos
nozdra
brada
oko
obočí
řasa
duhovka
oční víčko
panenka
ústa
ret
jazyk
hair
temple
cheek
ear
ear lobe
beard
moustache
forehead
nose
nostrils
chin
eye
eyebrow
eyelash
iris
eyelid
pupil
mouth
lip
tongue