În limba Engleză Vocabular
The Face
sideburns perciuni
goatee cioc
stubble mirişte
hairy păros
scalp scalp
dimple cos
bad breath respiraţie urât-mirositoare
expressions expresii
to smile a zâmbi
to frown a se încrunta
păr
tâmplă
obraz
ureche
lobul urechii
barbă
mustaţă
frunte
nas
nară
bărbie
ochi
sprânceană
geană
iris
pleoapă
pupilă
gură
buză
limbă
hair
temple
cheek
ear
ear lobe
beard
moustache
forehead
nose
nostrils
chin
eye
eyebrow
eyelash
iris
eyelid
pupil
mouth
lip
tongue