Exercicis auditius Farm Animals - Continued
tame domatge
wild salvatge
breed raça
to tame domar, domtar

-What breed of horse is that?
Quina raça de cavall és això?

thoroughbred
pura sang

Milk the cow.
La llet de vaca..

Churn the butter.
Batre la mantega.

horse
to gallop galopar
to trot trotar

Do you know how to ride a horse?
Sap vostè muntar a cavall?

The lady mounted the horse. The horse bucked.
La senyora va muntar el cavall. El cavall es va resistir.

The bull snorted and charged at us.
El toro va esbufegar i ens va carregar.

Shear the sheep.
Tondre/Tosquirar l'ovella

He is the black sheep of the family.
Ell és l'ovella negra de la família..

The hen pecked at seeds.
La gallina picotejava les llavors.

Photo by Marilylle Soveran Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
livestock bestiar
cattle ramat
slaughterhouse m. escorxador
to slaugher escorxar

The little lambs are cute, but people need to eat. Take them to the slaugherhouse!
El xais són bonics, però la gent ha de menjar. Porteu-los a l'escorxador!


null