Test Modu Hunger & Thirst
hungry
hunger açlık
hungry
starving çok aç
appetite iştah
famine kıtlık
diet diyet
fast hızlı
to starve açlıktan

They are hungry.
Onlar aç

We're starving.
Biz açlıktan konum.

He has an insatiable appetite.
O doymak bilmeyen bir iştahı vardır.

I'm full.
Ben tam değilim. <BR>

She's on a diet.
O bir diyet.

They're going to fast until sundown.
Onlar gün batımına kadar hızlı gidiyoruz.

I'm so hungry I could eat a horse.
Öyle açım ki bir atı bile yiyebilirim.

Talking about food is making my mouth water.
Yiyecekler hakkında konuşmak ağzıma su yapıyor. <BR>

to bite ısırmaya
to chew çiğnemek
to nibble nibble için
to swallow yutmak

She didn't have much of an appetite and just nibbled on her carrots.
O büyük bir iştah ve sadece ona havuç nibbled vermedi.

to devour yutmaya
to stuff oneself kendini şeyler
to gobble up süpürmek için
to wolf down kurt aşağı
gluttonny gluttonny

We wolfed down our meal.
Biz yemek aşağı wolfed.

The cookies were gobbled up in less then 5 minutes.
Çerezler, daha sonra 5 dakika içinde gobbled.

Do you mind if I finish off the oatmeal?
Yulaf ezmesi bitirmek sakıncası var mı?

thirst susuzluk
thirsty susuz
sip yudum
gulp yudum
to sip yudum yudum
to gulp yudum için

I'm thirsty
Ben susuz?

He finished his drink in a single gulp.
O tek bir yudum içkisini bitirdi.

The water quenched my thirst.
Su susuzluğunu gideriyordu.

We sipped the hot chocolate by the fire.
Biz ateşin sıcak çikolata yudumladı.


Paylaş