Exercicis auditius Meals & Taste
meal menjar (m)
feast banquet (m)
five course meal menjar de cinc plats
appetizer aperitiu (m)
the main course el plat (m) principal
desert les postres (f.pl.)
breakfast desdejunar (m), esmorzar (m)
lunch dinar (m)
supper sopar (m)
dinner dinar (m)
snack refrigeri (m)
junk food menjar porqueria
to snack fer una mossada, fer un mos

If you snack between meals, you might gain weight.
Si menges entre àpats, guanyaràs pes.

to taste tastar
taste gust (m)
flavor sabor (m)
tasty gustós
flavorful saborós
delicious deliciós

Your soup tastes delicious.
La teva sopa és exquisida.

sweet dolç
sour àcid
salty salat
bitter amarg
hot calent
spicy picant

The dish is very hot.
L'escudella està cremant..

It's spicy
és picant..

texture textura (f)
crispy cruixent
crunchy cruixent
mushy tou
edible comestible
inedible no comestible
fresh fesc
stale passat

The chips are stale.
Les creïlles estan passades.

Yuck! This food is barely edible.
Ai! Açò no es pot ni menjar!

nutritious nutritiu
nutrition nutrició (f)
malnutrition malnutrició
nourishing nodridor
vegetarian vegetarià
vegan vegetalista

null