Test Modu Fruit - Supplement
juicy sulu
ripe olgun
unripe olgunlaşmamış
rotten çürümüş
to ripen olgunlaştırmak için
to rot çürümeye

The apples are rotting.
Elma çürüyor.

acidic asidik
acid asit
tart tart
to peel soyma

I'm going to peel the oranges and apples, cut them up, and make a fruit salad.
Ben, portakal ve elma soymak için onları kes ve bir meyve salatası yapmak gidiyorum.


Paylaş