Exercicis auditius The Kitchen - Continued
doing dishesBy Headexplodie
appliance aparell 

Do the dishes.
Rentar els plats

Rinse the glass.
Esbandeix el got

Load the dishwasher.
Carrega el rentaplats

Unload the dishwasher.
Descarrega el rentaplats

Dry the dishes.
Eixuga els plats

leftovers sobres

to spoil fer malbé

We better eat the leftovers soon. Otherwise they'll spoil.
Val més que mengem les sobres aviat. En cas contrari perdran.

The fish went bad. We should have eaten it last week.
El peix va sortir malament. L'hauríem d'haver menjat la setmana passada.

Expressions

One bad apple spoils the whole bunch.
Una poma podrida fa malbé totes les altres.

to freeze congelar
to thaw desglaçar

Let's thaw out the meat for dinner.
Descongelem la carn per al sopar.

counter taulell (m)
cabinet gabinet

Wipe the counters.
Netega els taulells

sharp esmolat
dull ???
blunt esmussar

to sharpen esmolar

Sharpen the knife.
Esmolar el ganivet.null