Exercicis auditius Landscapes - Continued

valley la vall


pass la passada

glacier la glacera
ridge la cresta

slope el pendent

clearing clariana
meadow el prat
grassland el pasturatge


rainforest la selva

woods el bosc

ground el terra
sky el cel
horizon l'horitzó

There are storm clouds on the horizon.
Hi ha núvols de tempesta a l'horitzó.

scenery el paisatge
view la vista
picturesque pintoresc

The view from her balcony of the valley is picturesque except for the cell phone tower, an eyesore.
La vista de la vall des del balcó és pintoresca llevat de la torre de telefonia mòbil, una monstruositat.

Sit back and enjoy the scenery.
Asseure's i gaudir del paisatge.

hilly accidentat
mountainous muntanyós
vegetation la vegetació

wetlands la vegetació
swamp el pantà
marsh el maresme/la maresma, l'aiguamoll, la mollera

stream el corrent
brook el rierol
river bed el llit del riu
bank el banc
source (of a river) la font (d'un riu)
mouth (of a river) la desembocadura, la boca d(un riu
spring la primavera
current el corrent

We sat down on a moss covered log and listened to the babbling brook.
Ens vam asseure en un tronc cobert de molsa i vam escoltar el murmuri del rierol.

flow el flux

While trying to ford the river, he was swept away by the swift current.
Mentre mirava de travessar el riu, va ser arrossegat pel corrent ràpid.

Just go with the flow.
Només deixa't portar pel flux.

puddle el toll
mud el fang
muddy fangós
dirt la brutícia

dry sec
parched el ressec

The ground is parched.
El terra està ressec.

rocks El terra està ressec.
boulder la roca
stones les pedres
pebbles els còdols
gravel la grava


sunset la posta de sol
sunrise l'eixida del sol

The sun rises at 7am tomorrow.
El sol surt a les 7 del matí demà.

The sun sets at 7pm today.
El sol es pon a les 7 del vespre d'avui.

gorge el congost, la gorja

The earthquake caused the mine to cave in.
El terratrèmol va fer esfondrar-se la mina.


null