Test Modu Mental Health

stressed
crazy deli
craziness delilik
insane deli
insanity delilik
insane asylum akıl hastanesi
mental breakdown zihinsel arıza
neurosis nevroz
neurotic nevrozlu

I've been feeling kind of depressed lately.
Son zamanlarda depresyonda tür duygu oldum.

If you talk about your powers they're going to put you in an insane asylum.
Eğer güçler hakkında konuşmak Eğer onlar bir akıl hastanesinde sizi gidiyoruz.

She's not crazy. She just experience a different reality than us.
O deli değil. O sadece bize farklı bir gerçeklik deneyimi.

My roommate is driving me crazy.
Oda arkadaşım beni delirtiyor.

depressed bunalımlı
stress stres
 

Paylaş