Exercicis auditius Photography - Continued
shutter l'obturador
aperture l'obertura
shot el tret

Take a picture of me.
Pren una foto meva.

What a shot!
Quin tret!

That was a great photo shoot.
Ha estat una gran <u>sessió de fotos.</u>

Change the shutter speed to increase the exposure.
Canviar la velocitat de l'obturador per augmentar l&#39;exposició.

focus focus

Focus on the flower.
Centrar-se en la flor.

Zoom in on the monkeys.
el <u>Zoom</u> als simis.

Zoom out to get the background.
el <u>zoom</u> per obtenir el fons.

blurry borrós
out of focus desenfocat

panorama panorama
panoramic panoràmic

For the slideshow we had the photos fade in and fade out.
Com a diapositives teníem les fotos <u>que apareixien i desapareixien.</u>


null