Exercicis auditius Cleanliness
photo By Rampant Gian
mess desordre (m)
messy confús
clean net
cleanliness neteja (f)
organized organitzat
to clean netejar
to organize organitzar

You should organize your closet. It's a mess!
Hauries d'organitzar l'armari. És un embull!

My new year's resolution is to get organized.
La meva resolució d'any nou és de ser endreçat.

Your room is not very clean. Can you clean it today?
La seva cambra no és molt neta. La pot netejar avui?

Clean up your mess.
Endrça aquest desordre

You should straighten up your room.
Vostè ha <u>d'endreçar la seva</u> cambra.

Let me tidy up a bit.
Deixa'm <u>posar-ho en ordre</u> una mica.

Put your toys back up please.
Desa les teves joguines.

Did you pick up your toys?
Que has collit les teves joguines?

dirt brutícia (f)
dirty brut
filth
ronya
filthy immund
grime brutícia
muck fems
sticky
pegallós
to scrub fregar
to wipe eixugar, fregar, torcar ; netejar

He scrubbed the bathtub. It was filthy.
Va fregar la banyera. Era bruta.

The counters are sticky. We need to wipe them.
...

Wipe off the counters.
taca (f)

spot ratllada (f)
streak taca (f)
mark taca (f)
smudge taca (f)
smear impecable
spotless immaculat, -ada
immaculate Tens una taca de mostassa a la corbata.

You have a spot of mustard on your tie.
Tenia una rodera de fang per tota la camisa.

There was a streak of mud running down his shirt.
El teu cafè ha deixat un rotllo/cèrcol a la taula.

Your coffee cup left a mark on the table.

housekeeping  
housework  
chores tasques de la llar (f)
household chores
spring-cleaning  

Did you do your chores?
mestressa de casa (f)

vacumming
housewife llar (f)
household serventa, criada, minyona (f)
servant Treure les escombraries.

Take out the trash.
Neteja el taulell de la cuina.

Wipe the kitchen counter.
Neteja el vàter.

Clean the toilet.
Renta les finestres.

Wash the windows.
Escombra el terra.

Sweep the floor.
Passa l'aspiradora al teu dormitori!

Vacuum your bedroom!
Frega el terra.

Mop the floor.
vessar

to spill Ma mare va fregar la llet vessada.

My mother mopped up the spilled milk.
productes de neteja (f)

photo by Bergius
cleaning products netejador
cleaner bicarbonat de sodi
baking soda vinagre
vinegar pols (f)
dust polsegós
dusty espolsar
to dust Els mobles són bruts. Que els pot netejar?

The furniture is dusty. Can you dust it?
cera (f)

wax polir
to polish El sòl era tan ben polit que la senyora va relliscar.

The floor was so well polished that the lady slipped.
L'argent s'entela. El cal polir.

The silveware is tarnished. It needs to be polished.
reciclar

to recycle reciclable
recyclable Llença-ho. No es pot reciclar.

Throw that away. You can't recycle it.
T'hauries de desfer dels teus vestits vells esparracats.

You should get rid of your old worn-out clothes.
Va donar els seus llibres vells.

She gave away her old books.
El meu jersei és heretat.

My sweater is a hand-me-down.


null