İngilizce Kelime
The Farm
çiftçi
alanlar
kırışık
sera
ahır
silo
otlak
tavuk koop
korkuluk
pulluk
koşum
meyve bahçesi
kararlı
ahır
traktör
birleştirmek
tırpan
sepet
namlu
araba
saman yığını
dirgen
saman balya
iyi
kasnak
pompa
fırıldak
kalem, ağıl
farmer
fields
furrow
greenhouse
barn
silo
pasture
chicken coop
scarecrow
plough
harness
orchard
stable
stall
tractor
combine
scythe
basket
barrel
cart
hay
hay stack
pitchfork
bale of hay
well
pulley
pump
windmill
pen, corral