İngilizce Kelime
Landscapes
orman
çöl
balta girmemiş orman
mağara
dağ
zirve ,doruk, uç
tepe
kanyon
uçurum
yanardağ
nehir
akarsu
kanal
göl
gölet
baraj
şelale
vaha
kum tepesi, kumul
şehir
kasaba
forest
desert
jungle
cave
mountain
peak, summit
hill
canyon
cliff
volcano
river
stream, creek
canal
lake
pond
dam
waterfall
oasis
dune
city
town