Từ vựng Tiếng Đức
die Elektronik
der Fernseher
die Fernseher (pl)
fernsehen (verb)
die Antenne
-
die Steuerung
-
die Fernbedienung
die Fernbedienungen (pl)
die Schallplatte
die Schallplatten (pl)
Stopp
Pause
Abspielen
Zurückspulen
Vorspulen
der Knopf, die Taste
die Knöpfe, die Tasten (pl)
der Drehwähler, der Regler
die Drehwähler, die Regler (pl)
der Stecker
die Stecker (pl)
das Kabel
die Kabel (pl)
der Steckerstift
die Steckerstifte (pl)
das Radio
die Radios (pl)
die Steckdose
-
die Steckerleiste
-
die Verlängerungsschnur
die Verlängerungsschnüre (pl)
die Batterie
die Batterien (pl)
die Stereoanlage
-
der Lautsprecher
die Lautsprecher (pl)
der Kopfhörer
die Kopfhörer (pl)
das Mikrofon, das Mikro (ugs.)
die Mikrofone, die Mikros (pl)
der Mikrofonständer
die Mikrofonständer (pl)
der Draht
die Drähte (pl)
der Sicherungsautomat
die Sicherungsautomaten (pl)
die Sicherung
der Plattenspieler
die Plattenspieler (pl)
aufnehmen
die CD
die CDs (pl)
die Kasette, die Audiokassette
-, -
ti vi, truyền hình
ăng-ten
điều khiển
điều khiển từ xa
ghi
dừng lại
tạm dừng
chơi
quay lại
nhanh chóng chuyển tiếp
nút
quay số
cắm
dây
đâm
radio
cửa hàng
điện dải
phần mở rộng dây
pin
âm thanh stereo
loa
tai nghe
micro, mike
micro đứng
dây
ngắt mạch
cầu chì
cầu thủ ghi, máy quay đĩa
CD
cassette, âm thanh băng
ti vi, truyền hình
ăng-ten
điều khiển
điều khiển từ xa
ghi
dừng lại
tạm dừng
chơi
quay lại
nhanh chóng chuyển tiếp
nút
quay số
cắm
dây
đâm
radio
cửa hàng
điện dải
phần mở rộng dây
pin
âm thanh stereo
loa
tai nghe
micro, mike
micro đứng
dây
ngắt mạch
cầu chì
cầu thủ ghi, máy quay đĩa
CD
cassette, âm thanh băng
der Fernseher
die Fernseher (pl)
fernsehen (verb)
die Antenne
-
die Steuerung
-
die Fernbedienung
die Fernbedienungen (pl)
die Schallplatte
die Schallplatten (pl)
Stopp
Pause
Abspielen
Zurückspulen
Vorspulen
der Knopf, die Taste
die Knöpfe, die Tasten (pl)
der Drehwähler, der Regler
die Drehwähler, die Regler (pl)
der Stecker
die Stecker (pl)
das Kabel
die Kabel (pl)
der Steckerstift
die Steckerstifte (pl)
das Radio
die Radios (pl)
die Steckdose
-
die Steckerleiste
-
die Verlängerungsschnur
die Verlängerungsschnüre (pl)
die Batterie
die Batterien (pl)
die Stereoanlage
-
der Lautsprecher
die Lautsprecher (pl)
der Kopfhörer
die Kopfhörer (pl)
das Mikrofon, das Mikro (ugs.)
die Mikrofone, die Mikros (pl)
der Mikrofonständer
die Mikrofonständer (pl)
der Draht
die Drähte (pl)
der Sicherungsautomat
die Sicherungsautomaten (pl)
die Sicherung
der Plattenspieler
die Plattenspieler (pl)
aufnehmen
die CD
die CDs (pl)
die Kasette, die Audiokassette
-, -