Từ vựng Tiếng Đức
der Hauswirtschaftsraum
máy giặt
thuốc tẩy
chất tẩy rửa
quần áo bẩn cản trở
bẩn quần áo
máy sấy
quần áo pin
quần áo dòng
sắt
bàn ủi
móc
máy hút bụi
chổi
người quét dọn
nhăn nhó
chà bàn chải
phun chai
rác, thùng rác
thùng rác túi
thùng rác
die Waschmaschine
die Waschmaschinen (plural)
die Bleiche
das Waschmittel
die Waschmittel (plural)
der Wäschekorb
die Wäschekörbe (plural)
die Schmutzwäsche
der Trockner
die Trockner (plural)
die Wäscheklammer
die Wäscheklammern (plural)
die Wäscheleine
die Wäscheleinen (plural)
das Bügeleisen
die Bügeleisen (plural)
das Bügelbrett
die Bügelbretter (plural)
der Kleiderbügel
die Kleiderbügel (plural)
der Staubsauger
die Staubsauger (plural)
der Besen
die Besen (plural)
die Kehrschaufel, das Kehrblech
die Kehrschaufeln, die Kehrbleche (plural)
der Mopp
die Scheuerbürste
die Scheuerbürsten (plural)
die Sprühflasche
die Sprühflaschen (plural)
der Eimer
die Eimer (plural)
der Müll, der Abfall
der Müllsack, der Müllbeutel
die Müllsäcke, die Müllbeutel (plural)
die Mülltonne
die Mülltonnen (plural)