Từ vựng Tiếng Đức
die Schule

giáo viên
bảng đen
phấn
cục tẩy
sinh viên
cuốn sách
ba lô
túi sách
tủ khóa
trường cung cấp
bút chì
cơ khí bút chì
cục tẩy
bút
mực
bình mực
cái gọt bút chì
toàn cầu
đánh dấu
keo
kéo
người cai trị
highlighter
bút chì màu
đánh dấu
mảnh giấy, tờ giấy
bằng tốt nghiệp
máy tính xách tay xoắn ốc
thư mục
chất kết dính
lưu ý pad
bàn học sinh
der Lehrer, die Lehrerin, der Professor, die Professorin
die Lehrer, die Lehrerinnen, die Professor, die Professorinnen
die Tafel
die Tafeln
die Kreide
die Kreiden
der Tafelschwamm
die Tafelschwämme
der Schüler (-), die Schülerin (-nen), der Student (-), die Studentin (-nen)
die Schüler, die Schülerinnen, die Student, die Studentinnen
das Buch ( ¨-er)
die Bücher
der Rucksack ( ¨-e)
die Rucksäcke
die Schultasche, die Tasche (-n)
die Schultaschen, die Taschen
das Schließfach
die Schließfächer
die Schulsache
die Schulsachen
der Bleistift (-e)
die Bleistifte
der Druckbleistift (-e)
die Druckbleistifte
der Radiergummi (-s)
die Radiergummis
der Füller (-)
die Füller
die Tinte (-n)
die Tinten
das Tintenfass ( ¨-er)
die Tintenfässer
der Spitzer
die Spitzer
der Globus
die Globen / die Globese
das Häkchen
die Häkchen
der Kleber (-)
die Kleber
die Schere (-n)
die Scheren
das Lineal (-e)
die Lineale
der Leuchtstift (-e)
die Leuchtstifte
der Wachsmalstift
die Wachsmalstifte
der Markierstift
die Markierstifte
das Blatt Papier
die Papierblätter
das Diplom
die Diplome
das Heft, das Ringbuch
die Hefte, die Ringbücher
die Mappe
die Mappen
der Ordner, der Hefter
die Ordner, die Hefter
der Notizblock
die Notizblöcke
der Schreibtisch
die Schreibtische