Từ vựng Tiếng Đức
das Auto
thân cây
giấy phép tấm
bội thu
phanh ánh sáng
hubcap
cửa
bánh xe
phía sau-xem gương
đèn nháy
mui xe
đèn pha
kính chắn gió
kính chắn gió gạt nước
sừng
tiếng kèn xe hơi
chỉ đạo bánh xe
đồng hồ tốc độ
odometer
nhiên liệu đánh giá
bàn đạp
ly hợp
phanh
gia tốc
thanh thay đổi, thay đổi thiết bị
chỗ ngồi
chỗ ngồi vành đai
sàn mat
lốp xe
bước đi
jack
động cơ, động cơ
pin
nhảy dây cáp
ống xả
bao tay dầy
cú sốc hấp thụ
bugi
khí có thể
động cơ dầu
kênh
nhúng thanh
der Kofferraum
die Kofferräume (plural)
das Nummernschild
die Nummernschilder (plural)
die Stossstange
Stoßfänger (plural)
das Bremslicht
die Bremslichter (plural)
die Radkappe
die Radkappen (plural)
die Tür
die Türen (plural)
das Rad
die Räder (plural)
der Rückspiegel
die Rückspiegel (plural)
der Blinker
die Blinker (plural)
die Motorhaube
die Motorhauben (plural)
das Licht
die Lichte
die Windschutzscheibe
die Windschutzscheiben (plural)
der Scheibenwischer
die Scheibenwischer (plural)
die Hupe
die Hupen (plural)
hupen
das Lenkrad
die Lenkräder (plural)
der/ das Tachometer
die Tachometer
der Kilometerzahler
die Kilometerzähler (plural)
die Tankanzeige
die Tankanzeige (plural)
das Pedal
die Pedale
die Gangschaltung
die Gangschaltungen
die Bremse
die Bremsen (plural)
das Gaspedal
die Gangschaltung
die Gangschaltungen
der Sitz
die Sitze (plural)
der Sicherheitsgurt
die Sicherheitsgurte (plural)
die Fußmatte
die Fußmatten (plural)
der Reifen
die Reifen (plural)
die Lauffläche, das Profil
die Laufflächen
der Wagenheber
die Wagenheber
der Motor
die Motoren (plural)
die Batterie
die Batterien
-
der Auspuff
die Auspuffe
Schalldämpfer
die Schalldämpfer (plural)
der Stoßdämpfer
die Stoßdämpfer (plural)
der Zündkerze
die Zündkerzen (plural)
der Benzintank, der Benzinkanister
die Benzinkanister (plural)
das Motoröl
der Trichter
die Trichter (plural)
der Peilstab
die Peilstäbe (plural)
der Seitenspiegel