null
African Animals
ช้าง
งาช้าง
งวงช้าง
ยีราฟ
แรด
ม้าลาย
สิงห์โต
แผงคอของสิงห์โต หรือม้า
คำราม
สิงห์โตตัวเมีย
cub ลูกสิงห์โต
เสือชีต้าร์
เสือดาว
หมาไน
ฮิปโป
อูฐ
โหนก
ละมั่งแอฟริกา เขาโค้ง
ละมั่ง
ละมั่ง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลิง
ลิงกอริล่า
ลิงบาบูน
ลิงชิมแปนซี
elephant
tusk
trunk
giraffe
rhinoceros
zebra
lion
mane
roar
lioness
lion cub
cheetah
leopard
hyena
hippopotamus
camel
hump
gnu
gazelle
antelope
primates
monkey
gorilla
baboon
chimpanzee