Hollandaca Kelime
Zoogdieren
fare
sıçan
kemirgenler
fare kapanı
sincap
çizgili sincap
tavşan
geyik
erkek geyik
boynuzlar
dişi geyik
geyik yavrusu
koç
kanada geyiği
kurt
uluma
yavru kurt
tilki
ayı
ayı yavrusu
yarasa
kokarca
kaplan
yaban domuzu
kurt sürüsü
köstepek
de muis
de rat
de knaagdieren
de muizenval
de eekhoorn
de aardeekhoorn
het konijn
het hert, de ree (fem)
de hertenbok, de bok
het gewei
de hinde, de damhinde
het reekalf, het hertenkalf
de ram
de eland
de wolf
huilen
het wolvenwelp
de vos
de beer
het berenjong
de vleermuis
het stinkdier
de tijger
het wilde zwijn, het everzwijn, het zwijn
de wolventroep
de mol