Vocabulari en Holandès
Vogels

colom/coloma
colom/coloma
àguila
bec
ala
ploma
urpa
niu
ous
òliba, òbila
falcó
voltor
ànec/ànega
bec
nyec (verb: clacar, cluquejar)
oc/oca, oques
pardal
refilar, xerricar, carrisquejar
corb
gall dindi, indiot
guatlla
colibrí
paó, pago, pavó
papagall
estruç
pingüí
pigot, picot
cigonya, ganta
grua
flamenc
agró
cigne
gàbia d'ocells
falcó
de duif
de duif
de adelaar, de arend
de bek, de snavel
de vleugel
de veer
de klauw
het nest
de eieren
de uil
de valk
de gier
de eend
de bek, de snavel
kwaken
de gans, ---
de mus
tjilpen, fluiten
de kraai
de kalkoen
de kwartel
de kolibrie
de pauw
de papegaai
de struisvogel
de pinguin
de specht
de ooievaar
de kraanvogel
de flamingo
de reiger
de zwaan
de vogelkooi
havik