مفردات البرتغالية
o corpo
ذراع
ساق
إبط
حلمة الثدي
سرّة
صدر
بطن - جوف
رسغ
فخذ
ركبة
رأس
رقبة
يد
إبهام
سبابة
وسطى
بنصر
خنصر
راحة اليد
إصبع
ظفر
مفصل
قدم
كعب
قوس القدم
أصابع القدم
إبهام القدم
كاحل
كتف
مرفق
ردف
أوتار الركبة
ربلة الساق
مؤخرة
ظهر
عظم الكتف
الجزء السفلي من القدم
ورك
o braço
a perna
a axila, o sovaco (popular)
o mamilo
o umbigo
o peito
a barriga, o abdômen
o pulso
a coxa
o joelho
a cabeça
o pescoço
a mão
o polegar, o dedão (popular)
o indicador
o dedo médio
o dedo anular, o dedo anelar
o dedo mínimo, o mindinho
a palma
o dedo (da mão)
a unha
a articulação dos dedos, a junta dos dedos (popular)
o pé
o calcanhar
peito do pé
parte de cima do pé
os dedos do pé
o dedão do pé
o tornozelo
o ombro
o cotovelo
a nádega, o glúteo
a parte posterior da coxa
coxa posterior, coxa dorsal
a panturrilha
a batata da perna
o traseiro, a bunda (popular), o bumbum (popular), as nádegas
as costas
(always plural)
a omoplata
a planta dos pés
quadril
osso do quadril