Vocabulari en Anglès
The Car
maleter
matrícula
para-xocs
llum de fre
tapaboques
porta
roda
(mirall) retrovisor
intermitent
caputxa
far
parabrisa
eixugaparabrises
botzina
sonar, tocar la botzina
volant
velocímetre
comptaquilòmetres
indicador de combustible
pedals
embragatge
fre
accelerador
caixa de canvis, canvi de velocitats
seient
cinturó de seguretat
estora
pneumàtic
trepitjar
gat
motor
bateria
cables
tub d'escapament
silenciador
amortidor
bugia
bidó de benzina
oli de motor
embut
vareta
trunk
license plate
bumper
brake light
hubcap
door
wheel
rear-view mirror
blinker
hood
headlight
windshield
windshield wiper
horn
honk
steering wheel
speedometer
odometer
fuel gauge
pedals
clutch
brake
accelerator
stick shift, gear shift
seat
seat belt
floor mat
tire
tread
jack
motor, engine
battery
jumper cables
exhaust pipe
muffler
shock absorber
spark plug
gas can
motor oil
funnel
dip stick