مفردات الفرنسية
la communication
la lettre
l'adresse
l'adresse de retour (f.)
le cachet de la poste
le timbre
la carte postale
le facteur
la factrice
la boîte aux lettres
le journal
le journaliste
le magazine, la revue
le colis, le paquet
la boîte
le téléphone
la sonnerie
sonner
la prise téléphonique
le téléphone portable
le talkie-walkie
l'enveloppe (f.)
l'article (m.)
رسالة
عنوان
عنوان المرسل
العلامه البريديه
طابع
بطاقة بريدية
ساعي البريد
صندوق البريد
جريدة
صحفي
مجلة
طرد
صندوق
هاتف
يرن
كابل الهاتف
جوال
لاسلكي
مغلف
مقاله