Vocabulari en Francès
les continents
Àsia
Europa
Àfrica
Nord Amèrica
Sud Amèrica
Austràlia
Antàrtida
l'Asie (f.)
l'Europe (f.)
l'Afrique (f.)
l'Amérique du Nord (f.)
l'Amérique du Sud (f.)
l'Australie (f.)
l'Antarctique (f.)