مفردات الفرنسية
l'électronique
la télé, la télévision
l'antenne (f.)
les contrôles (m.), les boutons (m.)
la télécommande
l'enregistrement (m.)
enregistrer (verbe)
l'arrêt (m.)
arrêter (verbe), stop (verbe)
la pause
mettre sur pause (verbe)
la lecture
play (verbe)
le retour en arrière
rembobiner (verbe)
l'avance rapide (f.)
avancer (verbe)
le bouton
le bouton
la prise
le fil
la radio
la prise de courant
la multi-prise
la rallonge
la pile
la stéréo
la chaine hifi, la mini-chaine
le haut-parleur, l'enceinte (f.)
les écouteurs (m.)
le micro
le support pour micro
le fil
le disjoncteur
le fusible
le tourne-disques
le disque
le vinyle
le CD
la cassette, la radio cassette
التلفزيون ، والتلفزيون
هوائي
التحكم
جهاز التحكم عن بعد
تسجيل
قف
إيقاف مؤقت
تشغيل
إعادة
تقديم سريع
زر
قرص
قابس الكهرباء
السلك
مذياع
منفذ
محول كهربائي
سلك الممدد
بطارية
مسجل صوت
سماعة خارجية (مكروفون)
سماعة الرأس
الميكروفون
منصة الميكروفون
سلك
صندوق الكهرباء
فتيل
مشغل التسجيلات
قرص مدمج
شريط
التلفزيون ، والتلفزيون
هوائي
التحكم
جهاز التحكم عن بعد
تسجيل
قف
إيقاف مؤقت
تشغيل
إعادة
تقديم سريع
زر
قرص
قابس الكهرباء
السلك
مذياع
منفذ
محول كهربائي
سلك الممدد
بطارية
مسجل صوت
سماعة خارجية (مكروفون)
سماعة الرأس
الميكروفون
منصة الميكروفون
سلك
صندوق الكهرباء
فتيل
مشغل التسجيلات
قرص مدمج
شريط
la télé, la télévision
l'antenne (f.)
les contrôles (m.), les boutons (m.)
la télécommande
l'enregistrement (m.)
enregistrer (verbe)
l'arrêt (m.)
arrêter (verbe), stop (verbe)
la pause
mettre sur pause (verbe)
la lecture
play (verbe)
le retour en arrière
rembobiner (verbe)
l'avance rapide (f.)
avancer (verbe)
le bouton
le bouton
la prise
le fil
la radio
la prise de courant
la multi-prise
la rallonge
la pile
la stéréo
la chaine hifi, la mini-chaine
le haut-parleur, l'enceinte (f.)
les écouteurs (m.)
le micro
le support pour micro
le fil
le disjoncteur
le fusible
le tourne-disques
le disque
le vinyle
le CD
la cassette, la radio cassette