Vocabulari en Italià
La famiglia
la mare
el pare
la germana
el germà
el fill
la filla
la tia
l'oncle
l'avi
l'àvia
el cosí
la cosina
el besavi
la besàvia
la neboda
el nebot
el nét
la néta
la besnéta
el marit
la madastra
el padastre
el germastre, el mig germà, el germà d'una banda
la germanastra, la mig germana, la germana d'una banda
el gendre
la nora, la jove
el cosí segon
la dona, l'esposa
els nens/nins, els nens/nins
els germans
els pares
l'oncle
la tia
cunyat
cunyada
la madre
Mama
il padre
Papa
la sorella
Suora
il fratello
il figlio
la figlia
la zia
lo zio
il nonno
la nonna
il cugino
la cugina
il bisnonno
la bisnonna
la nipote
il nipote
il nipote
la nipote
la pronipote
il marito
la suocera
il suocero
il cognato
la cognata
il genero
la nuora
il secondo cugino
la moglie
i bambini
i fratelli, le sorelle
i genitori
lo zio
la zia
il cognato
la cognata