null
Fantasy
monster
ghost
witch
cackle
cauldron
witches' brew
wizard
wand
giant
dwarf
fairy
mermaid
genie
elf
werewolf
moan
mummy
dragon
potion
zombie
ปีศาจร้าย,สัตว์ประหลาด
ผี
แม่มด
การพูดเหลวไหล
หม้อน้ำ
ยงชงแม่มด
ผู้มีเวทมนตร์
คทา
ยักษ์
คนแคระ
นางฟ้า
นางเงือก
ภูตผีปิศาจ
คนรูปร่างประหลาด,ตลก
สุนัขจิ้งจอกแปลงร่าง
การร้องคร่ำครวญ
มัมมี่
มังกร