Mandarim Vocabulário
水果
a maçã
o miolo da maçã
a fatia de maçã
a semente
a banana
a casca
a laranja
o suco de laranja
a pêra
o pêssego
a ameixa
a ameixa seca
o limão
a lima
o pomêlo
o melões
a melancia
a casca
o melão cantalupo
o abacaxi
as uvas
as uvas passas
a geléia
a manga
o coco
o abacate
o kiwi
o figo
a cereja
o talo
a azeitona
as frutas vermelhas
o morango
o mirtilo
a framboesa
a mora
os damascos
苹果
píng guǒ
苹果核
píng guǒ hu
苹果瓣
píng guǒ bàn

zǐ / zi3
香蕉
xiāng jiāo

桔子
jú zi
桔子汁
jú zi zhī

桃子
táo zǐ
李子
lǐ zi
洋李脯
yáng lǐ fǔ
柠檬
níng méng
酸橙
suān chéng
柚子
yòu zi

guā
西瓜
xī guā
外皮
wài pí
甜瓜
tián guā
菠萝, 凤梨
bō luó , fèng lí
葡萄
pú táo
葡萄干
pú táo gān
果冻, 果酱
guŏ dòn, guŏ jiàng
芒果
máng guǒ
椰子
yē zi
奶油果
nǎi yóu guǒ
猕猴桃 / 奇异果
mí hóu táo / qíyì guǒ
无花果
wú huā guǒ
樱桃
yīng táo
茎干
jīng gān
橄榄
gǎn lǎn

méi
草莓
cǎo méi
蓝莓
la méi
覆盆莓
fu pun méi
黑莓
hēi méi
杏仁果
xìngrén guǒ