Němčina slovník
der Garten
hrábě
motyka
lopata
nůžky
rýč
zahradník
kropicí konev
hrnec
zahradní hadice
sprinkler
sekačky na trávu
kůlna
osivo
sáček osiva
sazenice
záhon
zeleninové zahradě
západka
oplocení
brána
stěna
die Harke
die Harken (plural)
die Hacke
die Hacken (plural)
die Schaufel
die Schaufeln (plural)
die Heckenschere
die Heckenscheren (plural)
der Spaten
die Spaten (plural)
der Gärtner
die Gärtner (plural)
die Gießkanne
die Gießkannen (plural)
der (Blumen)topf
die Töpfe (plural)
der Wasserschlauch
die Wasserschläuche (plural)
der Rasensprenger
die Rasensprenger (plural)
der Rasenmäher
die Rasenmäher (plural)
der Geräteschuppen
die Geräteschuppen (plural)
der Samen
die Samen (plural)
das Samenpaket
die Samenpakete (plural)
der Sprößling
die Sprößlinge (plural)
das Blumenbeet
die Blumenbeete (plural)
der Gemüsegarten
die Gemüsegärten (plural)
der Riegel
die Riegel (plural)
der Zaun
die Zäune (plural)
das Tor
die Tore (plural)
die Wand
die Wände (plural)