Từ vựng Tiếng Đức
Innen
cửa sổ
cửa sổ
cửa sổ sill
màn cửa
màn hình que
rèm
công tắc đèn
ánh sáng
bóng đèn
ổ cắm
đèn ngủ
chụp đèn
ngọn nến, đèn cầy
ngọn lửa
tim (nến)
sáp (nến)
chân cắm nến
đèn sàn
đèn treo
máy điều hòa (nhiệt độ)
nhiệt
quạt
sưởi ấm
tản nhiệt
das Fenster
die Fenster (plural)
der Fensterrahmen
die Fensterrahmen (plural)
das Fensterbrett, die Fensterbank
die Fensterbänke (plural)
die Gardine
die Gardinen (plural)
die Gardinenstange
die Gardinenstangen (plural)
die Jalousie, das Rollo
die Jalousien, die Rollos (plural)
der Lichtschalter
die Lichtschalter (plural)
das Licht
die Lichter (plural)
die Glühbirne
die Glühbirnen (plural)
die Halterung
die Buchsen (plural)
die Lampe
die Lampen (plural)
der Lampenschirm
die Lampenschirme (plural)
die Kerze
die Kerzen (plural)
die Flamme
die Flammen (plural)
der Docht
die Dochte (plural)
das Wachs
der Kerzenständer
die Kerzenständer (plural)
die Stehlampe
der Kronleuchter
die Kronleuchter (plural)
die Klimaanlage
die Klimaanlagen (plural)
der Thermostat
die Thermostate (plural)
der Ventilator
die Ventilatoren (plural)
die Heizung
die Heizungen (plural)
der Heizkörper
die Heizkörper (plural)