İngilizce Kelime
Law & Order
policeman, police officer, cop (informal)
nightstick
badge
holster
whistle
fingerprint
handcuffs
detective
police station
police car
siren
flashing light
burglar
prison, jail
inmate, prisoner
bar
magnifying glass
judge
gavel
lawyer
firefighter, fireman
fire hose
fire hydrant
fire extinguisher
fire station
polis, polis memuru
cop
rozet
kuburluk
ıslık
parmak izi
kelepçe
dedektif
karakol
polis arabası
siren
ışığı yanıp
hırsız
hapis, hapis
tutuklu, prisioner
bar
büyüteç
yargıç
tokmak
avukat
itfaiyeci, itfaiyeci
yangın hortumu
Yangın hidrant
yangın söndürücü
itfaiye istasyonu