كلمات اسبانى (المكسيك)
la medicina
la jeringa
el termómetro
las píldoras, las pastillas
la tableta
la capsula
el veneno
la curita
la venda
el cabestrillo
llevar el brazo en cabestrillo
la bota de yeso
la ambulancia
la camilla
la cama portatil
la silla de ruedas
las muletas
el bastón
los rayos X
el intravenoso
el médico, el doctor
el estetoscopio
el cirujano
el bisturí
la enfermera
el paramédico
el equipo de primeros auxilios
el / la dentista
la dentadura
el psicólogo
la psicóloga
los lentes
la lente
los lentes de sol
سرنجة /srenga/
ترمومتر /termometr/
أقراص
أقراص
كبسولة /kabsula/
سم /sem/
بلاستر /plastar/
شاش /shash
جبس /gebs/
اسعاف /esaaf/
نقالة /naala/
كرسى متحرك /korsi motharek/
عكاز /okaz/
عصاية /aasaia/
اكس راى
محلول /mahlul/
دكتور
سماعات /samaat/
جراح /grah/
ممرضة /momareda/
مسعف /mosef/
صندوق الإسعافات الأولية /sandoo elesaafat elawalia/
دكتور سنان /doktor senan/
دكتور نفسى
نضارة
عدسة
نضارة شمس