مفردات الفرنسية
la médecine
gender practice ..
la seringue
le thermomètre
les comprimés (m.)
les cachets (m.)
le comprimé
la capsule (contient une poudre)
la gélule (contient un gel)
le poison
le pansement adhésif
le bandage
l'écharpe (f.)
le plâtre
l'ambulance (f.)
la civière
le brancard
le fauteuil roulant
les béquilles (f.)
la canne
le rayon X
la radio
la perfusion
le médecin
le stéthoscope
le chirurgien
la chirurgienne (femme)
le scalpel
l'infirmière
l'infirmier (homme)
le samu
l'ambulancier (conducteur)
la trousse de secours
le dentiste
Le dentier
la prothèse dentaire
le psychologue
les lunettes de vue (f.)
le verre
les lunettes de soleil (f.)
حقنة
مقياس حرارة
حبوب دواء
أقراص دواء
كبسولة
سم
لاصق طبي
ضمادة
حمالة كتف
جبيرة
إسعاف
نقالة
كرسي متحرك
عكاز مزدوج
عكاز
أشعة سينية
داخل الوريد
طبيب
سماعة الطبيب
طبيب جراح
مشرط
ممرضة
مسعف
صندوق الإسعافات الأولية
طبيب الأسنان
أسنان صناعية
عالم نفسي
نظارة طبية
عدسة
نظارة شمسية