польский словарь
Liczby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
200
1,000

10,000
100,000
1,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000,000
нуль, ноль
один
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
двадцать один
двадцать два
двадцать три
двадцать четыре
двадцать пять
двадцать шесть
двадцать семь
двадцать восемь
двадцать девять
тридцать
тридцать один
тридцать два
тридцать три
тридцать четыре
тридцать пять
тридцать шесть
тридцать семь
тридцать восемь
тридцать девять
сорок
сорок один
сорок два
сорок три
сорок четыре
сорок пять
сорок шесть
сорок семь
сорок восемь
сорок девять
пятьдесят
пятьдесят один
пятьдесят два
пятьдесят три
пятьдесят четыре
пятьдесят пять
пятьдесят шесть
пятьдесят семь
пятьдесят восемь
пятьдесят девять
шестьдесят
шестьдесят один
шестьдесят два
шестьдесят три
шестьдесят четыре
шестьдесят пять
шестьдесят шесть
шестьдесят семь
шестьдесят восемь
шестьдесят девять
семьдесят
семьдесят один
семьдесят два
семьдесят три
семьдесят четыре
семьдесят пять
семьдесят шесть
семьдесят семь
семьдесят восемь
семьдесят девять
восемьдесят
восемьдесят один
восемьдесят два
восемьдесят три
восемьдесят четыре
восемьдесят пять
восемьдесят шесть
восемьдесят семь
восемьдесят восемь
восемьдесят девять
девяносто
девяносто один
девяносто двa
девяносто три
девяносто четыре
девяносто пять
девяносто шесть
девяносто семь
девяносто восемь
девяносто девять
сто
сто один
сто два
двести
тысяча
десять тысяч
сто тысяч
один миллион
один миллиард
один триллион
zero, nołła
jeden
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście
dwanaście
trzynaście
czternaście
piętnaście
szesnaście
siedemnaście
osiemnaście
dziewiętnaście
dwadzieścia
dwadzieścia jeden
dwadzieścia dwa
dwadzieścia trzy
dwadzieścia cztery
dwadzieścia pięć
dwadzieścia sześć
dwadzieścia siedem
dwadzieścia osiem
dwadzieścia dziewięć
trzydzieści
trzydzieści jeden
trzydzieści dwa
trzydzieści trzy
trzydzieści cztery
trzydzieści pięć
trzydzieści sześć
trzydzieści siedem
trzydzieści osiem
trzydzieści dziewięć
czterdzieści
czterdzieści jeden
czterdzieści dwa
czterdzieści trzy
czterdzieści cztery
czterdzieści pięć
czterdzieści sześć
czterdzieści siedem
czterdzieści osiem
czterdzieści dziewięć
pięćdziesiąt
pięćdziesiąt jeden
pięćdziesiąt dwa
pięćdziesiąt trzy
pięćdziesiąt cztery
pięćdziesiąt pięć
pięćdziesiąt sześć
pięćdziesiąt siedem
pięćdziesiąt osiem
pięćdziesiąt dziewięć
sześćdziesiąt
sześćdziesiąt jeden
sześćdziesiąt dwa
sześćdziesiąt trzy
sześćdziesiąt cztery
sześćdziesiąt pięć
sześćdziesiąt sześć
sześćdziesiąt siedem
sześćdziesiąt osiem
sześćdziesiąt dziewięć
siedemdziesiąt
siedemdziesiąt jeden
siedemdziesiąt dwa
siedemdziesiąt trzy
siedemdziesiąt cztery
siedemdziesiąt pięć
siedemdziesiąt sześć
siedemdziesiąt siedem
siedemdziesiąt osiem
siedemdziesiąt dziewięć
osiemdziesiąt
osiemdziesiąt jeden
osiemdziesiąt dwa
osiemdziesiąt trzy
osiemdziesiąt cztery
osiemdziesiąt pięć
osiemdziesiąt sześć
osiemdziesiąt siedem
osiemdziesiąt osiem
osiemdziesiąt dziewięć
dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąt jeden
dziewięćdziesiąt dwa
dziewięćdziesiąt trzy
dziewięćdziesiąt cztery
dziewięćdziesiąt pięć
dziewięćdziesiąt sześć
dziewięćdziesiąt siedem
dziewięćdziesiąt osiem
dziewięćdziesiąt dziewięć
sto
sto jeden
sto dwa
dwieście
tysiąc
dziesięć tysięcy
sto tysięcy
milion
miliard
trylion