Turks woordenschat
Sayılar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
200
1,000

10,000
100,000
1,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000,000
nul
een
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
eenentwintig
tweeëntwintig
drieëntwintig
vierentwintig
vijfentwintig
zesentwintig
zevenentwintig
achtentwintig
negenentwintig
dertig
eenendertig
tweeëndertig
drieëndertig
vierendertig
vijfendertig
zesendertig
zevenendertig
achtendertig
negenendertig
veertig
eenenveertig
tweeënveertig
drieënveertig
vierenveertig
vijfenveertig
zesenveertig
zevenenveertig
achtenveertig
negenenveertig
vijftig
eenenvijftig
tweeënvijftig
drieënvijftig
vierenvijftig
vijfenvijftig
zesenvijftig
zevenenvijftig
achtenvijftig
negenenvijftig
zestig
eenenzestig
tweeënzestig
drieënzestig
vierenzestig
vijfenzestig
zesenzestig
zevenenzestig
achtenzestig
negenenzestig
zeventig
eenenzeventig
tweeënzeventig
drieënzeventig
vierenzeventig
vijfenzeventig
zesenzeventig
zevenenzeventig
achtenzeventig
negenenzeventig
tachtig
eenentachtig
tweeëntachtig
drieëntachtig
vierentachtig
vijfentachtig
zesentachtig
zevenentachtig
achtentachtig
negenentachtig
negentig
eenennegentig
tweeënnegentig
drieënnegentig
vierennegentig
vijfennegentig
zesennegentig
zevenennegentig
achtennegentig
negenennegentig
honderd
honderdeneen
honderdentwee
tweehonderd
duizend
tienduizend
honderdduizend
een miljoen
een miljard
een triljard
sıfır
nul
bir
een
iki
twee
üç
drie
dört
vier
beş
vijf
altı
zes
yedi
zeven
sekiz
acht
dokuz
negen
on
tien
on bir
on iki
on üç
on dört
on beş
on altı
on yedi
on sekiz
on dokuz
yirmi
yirmi bir
yirmi iki
yirmi üç
yirmi dört
yirmi beş
yirmi altı
yirmi yedi
yirmi sekiz
yirmi dokuz
otuz
otuz bir
otuz iki
otuz üç
otuz dört
otuz beş
otuz altı
otuz yedi
otuz sekiz
otuz dokuz
kırk
kırk bir
kırk iki
kırk üç
kırk dört
kırk beş
kırk altı
kırk yedi
kırk sekiz
kırk dokuz
elli
elli bir
elli iki
elli üç
elli dört
elli beş
elli altı
elli yedi
elli sekiz
elli dokuz
altmış
altmış bir
altmış iki
altmış üç
altmış dört
altmış beş
altmış altı
altmış yedi
altmış sekiz
altmış dokuz
yetmiş
yetmiş bir
yetmiş iki
yetmiş üç
yetmiş dört
yetmiş beş
yetmiş altı
yetmiş yedi
yetmiş sekiz
yetmiş dokuz
seksen
seksen bir
seksen iki
seksen üç
seksen dört
seksen beş
seksen altı
seksen yedi
seksen sekiz
seksen dokuz
doksan
doksan bir
doksan iki
doksan üç
doksan dört
doksan beş
doksan altı
doksan yedi
doksan sekiz
doksan dokuz
yüz
yüz bir
yüz iki
iki yüz
bin
on bin
yüz bin
bir milyon
bir milyar
bir tirilyon