Vocabulari en Alemany
die Pflanzen
arbre
escorça
tronc
rels
fulla
branca
branqueta
gla
flor
vinya
cactus
espina
falguera
palmera
fulla de palma
pi
agulles de pi
pinya
herba
bri d'herba
nenúfar
joncs
bambú
rosa
pètal
espina
tija
bolet
der Baum
die Bäume (plural)
die Rinde
die Rinden (plural)
der Stamm
die Stämme (plural)
die Wurzel
die Wurzeln (plural)
das Blatt
die Blätter (plural)
der Ast
die Äste (plural)
der Zweig
die Zweige (plural)
die Eichel
die Eicheln (plural)
die Blume
die Blumen (plural)
die Weinrebe
die Weinreben (plural)
der Kaktus
die Kakteen (plural)
der Dorn
die Dornen (plural)
der Farn
die Farne (plural)
die Palme
die Palmen (plural)
der Palmwedel
die Palmwedel (plural)
der Tannenbaum
die Tannenbäume (plural)
die Tannennadel
die Tannennadeln (plural)
der Tannenzapfen
die Tannenzapfen (plural)
das Gras
die Gräser (plural)
der Grashalm
die Grashalme (plural)
die Seerose
die Seerosen (plural)
der Schilf
das Schilf (plural)
der Bambus
die Bambusy (plural)
die Rose
die Rosen (plural)
das Blütenblatt
die Blütenblätter (plural)
der Dorn
die Dornen (plural)
der Stengel
die Stiele (plural)
der Pilz
die Pilze (plural)