Mandarijn (Chinees) woordenschat
爬行动物和两栖动物
de pad
de kikker
de dikkop, het kikkervisje (neutr)
de schildpad
het schild
de hagedis
de slang
de cobra
de giftand
de kameleon
de alligator
de krokodil
dinosaurussen, dino's
kwaken
蟾蜍
chán chú
青蛙
qīng wā
蝌蚪
kē dǒu
乌龟
wū guī
龟甲
guī jiǎ
蜥蜴
xī yì

shé
眼镜蛇
yǎn jìng shé
eyeglasses snake
毒牙
dú yá
poisonous tooth
变色龙
biàn sè lóng
color changing dragon
短鼻鳄鱼,美洲鳄鱼
duǎn bí è yú ,měi zhōu è yú
鳄鱼
è yú
恐龙
kǒng lóng
scary dragon
呱呱
guā guā
cry ''gua gua''