مفردات الفرنسية
les animaux marins
le poisson
la nageoire
la crevette
le crabe
le homard
la pince
l'anguille (f.)
la méduse
le pélican
la mouette
le requin
la branchie
le corail
le phoque
le morse
la baleine
le dauphin
l'hippocampe (m.)
l'huître (f.)
la perle
les coquillages (m.)
le calmar, le calamar
la pieuvre
le poulpe (culinaire)
la tentacule
l'aquarium (m.)
les écailles (f.)
l'anémone de mer (f.)
l'étoile de mer (f.)
la palourde, l'épaulard (m.)
l'orque (m.)
l'aileron (m.)
سمكة
زعنفة
قريدس
سلطعون
سرطان البحر
مخلب
الأنقليس
قنديل البحر
بجعة
نورس
سمكة القرش
خياشيم
مرجان
فقمة
فيل البحر
حوت
دلفين
فرس البحر
محارة
لؤلؤة
أصداف
حبّار
أخطبوط
مجس
مربى مائي - حوض سمك
حراشف
شقائق البحر
نجم البحر
البطلينوس
الحوت القاتل
زعنفة سمكة القرش