null
海生动物xiā
螃蟹
páng xiè
龙虾
lóng xiā

zhuǎ
鳗鱼
màn yú
水母
shuǐ mǔ
鹈鹕
tí hú
海鸥
hǎi ōu
鲨鱼
shā yú

sāi
珊瑚
shān hú
海獅
hǎi shī
海象
hǎi xiàng
鲸鱼
jīng yú
海豚
hǎi tún
海马
hǎi mǎ
牡蛎
mǔ lì
珍珠
zhēn zhū

乌贼
wū zéi
章鱼
zhāng yú
触手
chù shǒu
水族馆
shuǐ zú guǎn
鳞片
lín piàn
海葵
hǎi kuí
海星
hǎi xīng

杀人鲸
shā rén jīng

鱼翅
yú chì
通气孔
tōng qì kǒng
ปลา
ครีบปลา
กุ้ง
ปู
กุ้งมังกร
ก้าม (ปู)
ปลาไหล
แมงกระพรุน
นกกระทุง
นกนางนวล
ปลาฉลาม
เหงือกปลา
ประการัง
แมวน้ำ
สิงโตทะเล
ปลาวาฬ
ปลาโลมา
horse  ม้าน้ำ
หอยนางรม
หอยมุก
เปลือกหอย
ปลาหมึก
ปลาหมึกยักษ์
หนวดปลาหมึก
ตู้ปลา, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ตาชั่ง, ขนาด
anemone  ดอกไม้ทะเล
ปลาดาว 
หอย
whale  ปลาวาฬเพชรฆาต
ตีนกบ
หูฉลาม
ช่องน้ำพุ