مفردات الفرنسية
le temps
غيمة - سحاب
مطر
قطرة مَطَر
بَرق
رعد
ريح - رياح
قوس قزح
مقياس حرارة
اله اتجاه الرياح
ثلج
ندفة الثلج
رَجُل الثلج
جَليد
كتله ثلجيه
مِعْطَف مَطر
مِظَلَّة
طوفان
إعْصار
انهيار
le nuage
la pluie
la goutte de pluie
l’éclair (m.)
la foudre (quand elle touche quelque chose)
le tonnerre
tonner (verbe) ; le coup de tonnerre (m.)
le vent
l'arc-en-ciel (m.)
le thermomètre
la girouette
la neige
le flocon
le bonhomme de neige
la glace
la stalactite
l'imperméable
le k-way
le parapluie
l'inondation (f.)
la tornade
l'avalanche (f.)