În limba Engleză Vocabular
Writing
letter
word
phrase
sentence
indentation
paragraph
line
page
margin
punctuation
comma
full stop
semicolon
colon
exclamation mark, exclamation point
question mark
apostrophe
quotation mark
parenthesis
square brackets
slash
dash
underscore
number sign
ampersand
at sign
asterisk
chapter
syllable
scrisoare
cuvânt
fraza
teză
indentare
alineatul
linie
Pagina
Marja
punctuaţie
virgulă
perioadă
punct şi virgulă
colon
semn de exclamare, semn de exclamare
semn de întrebare
apostrof
ghilimele
paranteză
între paranteze drepte
slash
liniuţă
sublinia
Numărul semn
ampersand
la semn
asterisc
capitol
silabă